2023 Doktora Tezi

Tüm başvurularda, başvurulan eserin Türkiye kentleri ile ilgili olması, tek yazarlı ya da en fazla iki yazarlı olması, son beş yıl içinde yayımlanmış olması şartları aranmaktadır. Eser sahibi tarafından ve tek bir kategori için başvuru yapılabilir. Doktora tezi kategorisinde yapılacak başvurularda aranan özel şartlar ise başvurulan doktora tezinin, tez jürisi tarafından başarılı bulunmuş olması ve Türkiye’deki üniversitelerde tamamlandıysa ilgili enstitü tarafından kabul edilmiş, yurtdışında tamamlandıysa Yüksek Öğretim Kurulu tarafından diploma denkliğinin onaylanmış olmasıdır. Başvurularda aranan şartlar, başvuru ve değerlendirme sürecine ilişkin tüm detaylar Ödül Esaslarında ve Başvuru Kılavuzunda yer almaktadır.