2022 Doktora Tezi

Doktora tezi kategorisinin kazananı “House Plots (Menzils) And Neighborhood Formation In Seventeenth Century Ottoman Ankara” başlıklı çalışmasıyla Dr. Cemile Feyzan ŞİMŞEK oldu.

Doktora tezi kategorisinin kazananı “On Yedinci Yüzyılda Osmanlı Döneminde Ankara’da Konut Alanları (Menziller) ve Mahalle Oluşumu” başlıklı çalışması ile Cemile Feyzan Şimşek.

2022 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi dalında tezini sunan Şimşek, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mimarlık Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Doktora tezi kategorisinde ödüle layık görülen çalışma, Osmanlı İmparatorluğu’nda Anadolu Eyaleti’nde yer alan sancak merkezi Ankara şehrindeki mahallelerin on yedinci yüzyıl içerisindeki mimari ve kentsel özelliklerine ve mahallelerdeki konut alanlarına odaklanmaktadır. Ankara’nın on yedinci yüzyıldaki Şeriyye (Kadı) sicillerinden hareketle, Ankara mahallelerinin idari-hukuki, mimari-kentsel ve sosyal-kültürel yönleri analiz edilmekte ve değerlendirilmektedir.

Çalışma özellikle sivil mimari araştırmaları bağlamında bireysel ya da tüzel kentsel ölçekli araştırma ve uygulama pratikleri için bir örnek sunmasının yanı sıra Ankara özelinde bilimsel bir boşluğu doldurmaktadır. Şeriyye sicilleri aracılığıyla farklı kentler ve mahallelerin çalışılması bakımından yenilikçi bir örneği temsil etmektedir.

Geniş bir sosyal tarih arka planı ile Ankara mahallelerini teşkil eden unsurlara odaklanan çalışma özellikle sivil mimari dokusunun, Şeriyye Sicilleri üzerinden ortaya koyması ile yeni kent araştırmalarına örnek oluşturacak özgün yorum ve sonuçlar doğurmuştur. Bu yüzden, gerek Ankara kenti özelinde yapılacak yeni araştırmalar gerekse diğer kentler özelinde gerçekleştirilecek benzer çalışmalar için hem metodoloji ve literatür zenginliği hem de analiz süreci ile ışık tutması bakımından önemli bir katkı sağlamaktadır.

Kent çalışmaları Ödülleri doktora tezi kategorisi kazananı Dr. Cemile Feyzan Şimşek’i tebrik ederiz.

Dr. Cemile Feyzan ŞİMŞEK kimdir? 

Dr. Cemile Feyzan ŞİMŞEK/ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/ Mimarlık Bölümü

Dr. Cemile Feyzan Şimşek, 13 Ağustos 1990’da Ankara’da doğdu. Lisans derecesini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2012 yılında, yüksek lisans derecesini ise İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım Programı’ndan 2015 yılında aldı. Doktora çalışmalarını 2015-2022 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mimarlık Tarihi Doktora Programında Prof. Dr. Ali Uzay Peker danışmanlığında tamamlayan Cemile Feyzan Şimşek, doktora sırasında “Osmanlı Mimarlık Kültüründe Mahallenin Mimari ve Kentsel Oluşumu” isimli ODTÜ Bilimsel Araştırma Projesi’ni de yürüttü. 2013 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2022 yılında doktor unvanı almaya hak kazanarak araştırmalarını mimari tasarım, mimarlık kuramı ve tarihi konularında yürütmeye devam etti.

Dr. Cemile Feyzan Şimşek’in doktora dönemi araştırmaları Osmanlı dönemi kentleri, mahalleleri, mimarlığı üzerine yoğunlaşmakta olup, Türkiye’nin sahip olduğu kültürel, tarihi, kentsel ve mimari mirasın potansiyellerini gün yüzüne çıkarmayı amaçlamıştır. Osmanlı dönemi kenti ve mimarlığına dair mevcut görsel ve yazılı kaynakların yetersizliği nedeniyle, doktora çalışmasını Osmanlı tarihinde çok önemli bir arşiv belgesi olan kadı (Şeriyye) sicillerine dayandırarak yapmıştır. Hukuki bir belge olan kadı sicillerinde yer alan çeşitli yapı satış ve tamir kayıtlarından elde edilen bilgilerin sistematik bir şekilde ele alınması sonucunda, incelenen döneme ait kentsel ve mimari karaktere dair bilgilerin yanı sıra, sosyal ve kültürel birçok detaya da ulaşmıştır. Osmanlı dönemine ait kent ve mimarlık araştırmalarının yanı sıra, Türkiye’de Cumhuriyet dönemi ve sonrasına ait mimari yapılar ve kentle ilişkileri üzerine de çeşitli çalışmaları bulunmaktadır.

Dr. Cemile Feyzan Şimşek’in 1 uluslararası kitap bölümü, ulusal/uluslararası kongrelerde sunulmuş 9 bildirisi bulunmaktadır. Ulusal mimari yarışmalarda 1 Mansiyon Ödülü vardır. Çeşitli kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma projeleri yürütmüştür.

Dr. Cemile Feyzan ŞİMŞEK/ Ankara Yıldırım Beyazıt University/ Department of Architecture

Dr. Cemile Feyzan Şimşek was born on August 13, 1990, in Ankara. She received her undergraduate degree from Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Architecture in 2012, and her master's degree from Istanbul Technical University, Department of Architecture, Architectural Design Program in 2015. Dr. Cemile Feyzan Şimşek completed her Ph.D. under the supervision of Prof. Dr. Ali Uzay Peker in the History of Architecture Doctorate Program in the Middle East Technical University Department of Architecture between 2015-2022.  Also, she conducted the METU Scientific Research Project called “Architectural and Urban Formation of the Neighborhood in the Ottoman Architecture Culture” during her Ph.D. thesis period. In 2013, she was appointed as a research assistant to Ankara Yıldırım Beyazıt University, Department of Architecture. In 2022, she assumed the title of doctor and continued her research on architectural design, architectural theory, and history.

The doctoral research of Dr. Cemile Feyzan Şimşek focuses on Ottoman-era cities, neighborhoods, and architecture, and aimed to bring to light the potential of Turkey’s cultural, historical, urban, and architectural heritage. Due to the inadequacy of the available visual and written sources on the city and architecture of the Ottoman period, she made her doctorate based on the qadi (Şeriyye/Sharia) registers, which is a very important archive document in Ottoman history. As a result of systematically examining the information obtained from the sales and repair records of various buildings in the qadi registers, which is a legal document, she has reached many social and cultural details, as well as information about the urban and architectural character of the examined period. In addition to her research on the city and architecture of the Ottoman period, she also has various studies on the architectural structures of the Republican period and later and their relations with the city in Turkey.

Dr. Cemile Feyzan Şimşek has 1 book chapter international and 9 papers presented at national/international symposiums. She has 1 Honorable Mention Award in national architectural competitions. She conducted scientific research projects supported by various organizations.

Yayınları (Son Beş Yıl)

Kitap Editörlüğü ve Bölümleri / Book Editor and Book Chapters:

  1. Bölükbaşı, C. F. & Peker, A. U. (2021). Sinan Çağı Camilerinde Yazı, Anlam ve Mimari Düzen. A. U. Peker & N. Şahin Güçhan (Ed.), Topluma Adanmış Bir Yaşam Prof. Dr. Ömür Bakırer Armağanı (pp. 159-190). ODTÜ Basım İşliği.

Bildiriler / Symposium Papers:

  1. Şimşek, C. F. (2022).  Oyan Tandoğan Tesisleri. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVIII- Poster Sunuşları. (p. 36). İstanbul, Türkiye. (Özet Bildiri/Poster).
  2. Şimşek, C. F. (2022). Yıldırım Bayezid Han Dönemi ve Sonrasında (15-16 yy.) Ankara Şehri ve Mahalleleri. Sultan Yıldırım Bayezid and Amir Timur Internetional Symposium. Samarqand, Bursa, Ankara. (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)
  3. Şimşek, C. F. (2022). The Location Of Konya Alaeddin Hill In The City And Its Revitalization As A Public Space. International Conference of Sustainable Cities and Urban Landscapes (ICSULA 2022). Konya, Türkiye. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
  4. Bölükbaşı, C. F. (2020). OYAK Tandoğan Facilities. Ankara’da İz Bırakan Mimarlar-İlhami Ural, Ankara, Türkiye. (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)
  5. Bölükbaşı, C. F., & Çetin, R., (2018).  Köker Apartmanı. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XIV-Poster Sunuşları. (p. 80). Zonguldak, Türkiye (Özet Bildiri/Poster).
  6. Bölükbaşı, C. F., & Çetin, R., (2018). Bolcan Evi. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XIV-Poster Sunuşları. (p. 78). Zonguldak, Türkiye. (Özet Bildiri/Poster).