2022 Makale

Makale kategorisinin kazananı “Muhtars Becoming Real Estate Agents: Changing Roles Of Neighborhood Representatives In Relation To The State-Led Urban Transformation In Çinçin, Ankara, Turkey” başlıklı çalışmasıyla Dr. Öğr. Üyesi Gülşah AYKAÇ oldu.

Makale kategorisinin kazananı “Emlakçılaşan Muhtarlar: Muhtarların Devlet-Kanallı Kentsel Dönüşümle Değişen Rolleri, Çinçin, Ankara” başlıklı çalışmasıyla Gülşah Aykaç. 

Gülşah AYKAÇ, Marmara Üniversitesi Mimarlık Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Aykaç’ın makale kategorisinde ödüle layık bulunan çalışması 2022 yılında Journal of Urban Affairs  dergisinde yayımlanmıştır. 

Aykaç çalışmasında Türkiye’nin önemli gecekondu bölgelerinden Ankara Çinçin Mahallesinin kentsel dönüşüm sürecini, sürece etki eden ve süreçten etkilenen tarafları ve süreç içerisinde dönüşen rolleri inceleyerek analiz etmektedir. Yaşam alanlarının şekillendirilmesinde ve düzenlenmesinde sosyal ilişkilerin önemini, gecekondu bölgelerinde özellikle ön plana çıkan dayanışma kültürü ve komşuluk ilişkileri çerçevesinde muhtarların yerelde kazandığı etkinliği ve değişen rollerini ortaya koyarak göstermektedir. Sosyal ilişkilerin mekansal yansımasını Çinçin Mahallesi deneyimi üzerinden ele alan bu çalışmada ayrıca gecekondu bölgelerinde devlet eliyle gerçekleştirilen dönüşüm uygulamalarının, sosyal unsurları göz ardı etmesinden kaynaklanacak kentsel, toplumsal ve ekonomik sorunlar ortaya konularak politika yapıcıların ve yerel yönetimlerin yeni uygulamalarda dikkate alması gereken bakış açıları uygulanabilir önerileri ile birlikte sunulmaktadır. 

Türkiye’nin gecekondu bölgelerinin geçirdiği kentleşme sürecini bulgularla desteklenen disiplinlerarası bir yaklaşımla ortaya koyması bakımından kentleşme süreçlerine ilişkin yeni araştırmalara rehber niteliğinde bir örneklik teşkil etmektedir. 

Kent Çalışmaları Ödülleri makale kategorisinin kazananı Gülşah Aykaç’ı tebrik ederiz. 

Gülşah AYKAÇ kimdir? 

Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Aykaç/ Marmara Üniversitesi / Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Mimarlık Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Aykaç lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 2009 yılında, yüksek lisans derecesini aynı üniversiteye bağlı Mimari Tasarım Programından 2013 yılında aldı. Doktora çalışmalarını 2015-2020 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Programı kapsamında Prof. Dr. Güven Arif Sargın danışmanlığında tamamladı. Bu süreçte ODTÜ Ders Performans Ödülüne layık görüldü. 2018 yılında Fulbright Araştırma Bursu kazanarak, bir akademik yıl Kuzey Karolina Raleigh’de North Carolina State University (NCSU) bünyesinde araştırmalarını yürüttü. Doktora tezi saha çalışması Koç Üniversitesi, Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Merkezi (VEKAM) Araştırma Ödülleri tarafından kısmi olarak desteklendi. 2020 yılında tamamladığı tez araştırması, ODTÜ Tez Ödülleri kapsamında Topluma ve Eğitime Katkı dalında Yılın En İyi Tezi ödülünü kazandı.

Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Aykaç’ın Journal of Urban Affairs ve Urban Studies dergilerinde kent çalışmaları alanında yayınları bulunmaktadır. Halen mimarlık ve kent arakesiti, kent teorisi ve tarihi, Türkiye bağlamında kentleşme anlatıları, mikro kentsel tarihler, mimarlık eğitiminde feminist kuramlar ve pedagojiler ve de mimarlıkta çağdaş emek süreçleri üzerinde çalışmaktadır.

Assist. Prof. Dr. Gülşah Aykaç/ Marmara University/ Faculty of Architecture and Design/ Department of Architecture

Assist. Prof. Dr. Gülşah Aykaç received her bachelor's degree from İstanbul Technical University, Department of Architecture in 2009, and her master's degree from the Architectural Design Program of the same university in 2013. Aykaç completed her doctoral studies between 2015-2020 within the scope of Middle East Technical University, Architecture PhD Program, under the supervision of Prof. Dr. Güven Arif Sargın. In this process, she was deemed worthy of the METU Course Performance Award. She won Fulbright Research Scholarship in 2018 and conducted her research at North Carolina State University (NCSU) in Raleigh/NC for one academic year. Her fieldwork was partially supported by Koç University, Vehbi Koç Ankara Research Center (VEKAM) Research Awards. She completed her doctoral thesis in 2020 and her thesis was awarded as the Best Thesis of the Year, in the field of Contribution to Society and Education as a part of the METU Thesis Awards.

 

Dr. Gülşah Aykaç has publications in the field of urban studies in the Journal of Urban Affairs and Urban Studies. She is currently working on the intersections of architecture and the urban studies, urban theory and history, narratives of urbanization in the context of Turkey, micro-urban histories, feminist theories and pedagogies in architectural education, and contemporary labor processes in architecture.

 

Yayınları (Son Beş Yıl)

Makaleler / Articles:

  1. Aykaç, G. (2022). Book review: Street-Level Governing: Negotiating the State in Urban Turkey. Urban Studies, 0(0). DOI: 10.1177/00420980221135417

  2. Aykaç, G. (2022). Muhtars becoming real estate agents: Changing roles of neighborhood representatives in relation to the state-led urban transformation in Çinçin, Ankara, Turkey. Journal of Urban Affairs, 2022. DOI: 10.1080/07352166.2022.2027779

  3. Sert, E., Aykaç, G. & Zırh, B. C. (2021). Urban Politics and the Work and Labour Processes of Architecture: Survey Research with Young Architect-Workers in Turkey. METU JFA, 2021/1 (38:1). DOI: 10.4305/METU.JFA.2021.1.2

  4. Aykaç, G. (2021). Mimari Tasarım Stüdyosuna Feminist Bakış: Öğrencinin Yolculuğunu Anlamaya Çalışmak. [Feminist Look at the Architectural Design Studio: Attempt to Understand the Journey of Student]. Feminist Tahayyül, 2(1): 9-37. ISSN: 2717-6711

  5. Aykaç, G. (2020). Muhtelif İşlerin Kentsel Dönüşümü: Çinçin Bağları Saha Notları Üzerinden Eleştirel Bir Çerçeve. [The Urban Transformation of Diverse Works: A Critical Framework Through the Fieldnotes of Çinçin Bağları.]" Journal of Ankara Studies (JAS), Dec: 187-213. DOI: 10.5505/jas2020.20982

  6. Aykaç, G. (2020). What if you were a young professional? A scenario on the critical grounds of İlhan Tekeli’s graduate course. IdealKent Dergisi, 29(11): 543-558. DOI: 10.31198/idealkent.642273

  7. Aykaç, G. (2019). Book review: New Islamist Architecture and Urbanism: Negotiating Nation and Islam through Built Environment in Turkey. Urban Studies, 56(9): 1922–1925. DOI: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0042098018824063

  8. Aykaç, G., & Sert, E. (2018). Türkiye’de Mimarlığın Emek Süreçlerini Yeniden Tartışmak     [Rethinking the Labor Processes of Architecture in Turkey.]" Moment Dergi, 5(2): 219-237. DOI: https://doi.org/10.17572/mj2018.2.219237