2022'ye Dair

Kente yönelik bilgi üretimini teşvik etmek amacıyla Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kent Çalışmaları Ödülleri 23 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilmiş,  makale, doktora tezi ve jüri özel ödülü olmak üzere 3 ayrı kategoride ödüller sahipleriyle buluşmuştur.

Kente Dair Bilgi Üretimine Destek!

Kent Çalışmaları Ödülleri; kentlerin, kentleşme sürecinin ve kentsel yaşamın dinamiklerini açıklayan ve bu dinamiklerin yarattığı değişimlere ve sorunlara yeni bakış açıları ve çözümler geliştiren çalışmaları teşvik etmeyi, bu çalışmalar arasında iş birliklerini geliştirmeyi ve bu çalışmaların görünürlüğünü arttırmayı amaçlamaktadır.

7 Mayıs - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında  Kent Çalışmaları Ödülleri’ne sosyoloji, coğrafya, ekonomi, siyaset bilimi, antropoloji, tarih, mimarlık, şehir planlama, kentsel tasarım, peyzaj mimarisi gibi farklı disiplinlere ve araştırma alanlarına ait farklı epistemolojiler ve metodolojiler ile inşa edilmiş; sosyal, kültürel, fiziksel, idari, mimari ya da ekonomik boyutlarda çözüm arayan 165 eser başvurusu yapılmıştır.

Başvurular Hakkında

Kent Çalışmaları Ödülleri’nde kitap kategorisinde 31, doktora tezi kategorisinde 70 ve makale kategorisinde 64 eser yarışmıştır. Kentsel tasarımdan yaşlılığa, akıllı kent ekosistemlerinden konut finansmanına çok çeşitli anahtar kelimelere sahip eserlerde en sık rastlanan anahtar kelimeler ise kentsel dönüşüm, kent kimliği, katılım, kültürel miras, sürdürülebilirlik, yerel yönetim, gündelik hayat, kolektif bellek, iklim değişikliği, kent kültürü ve kentsel koruma olmuştur.

Başvuru sahiplerinin lisans mezuniyetine bakıldığında 36 farklı bölümden mezun oldukları görülmektedir. En fazla başvuruda bulunan bölümler sırasıyla şunlardır: Mimarlık, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı, tarih, kamu yönetimi, iktisat, arkeoloji, ilahiyat, inşaat mühendisliği, sosyoloji ve gazetecilik. Başvuruda bulunanların son mezun oldukları okullara bakıldığında ise 65 farklı üniversite görülmektedir. Son mezun oldukları okullara göre en fazla başvuruda bulunanlar sırasıyla şunlardır: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi.

Kent Çalışmaları Ödülleri’ne İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Hatay, Diyarbakır, Edirne, Tokat, Trabzon, Amasya, Adana, Çankırı, Ağrı gibi 41 farklı il ile İngiltere ve Hollanda gibi farklı ülkelerden başvuru yapılmıştır. Farklı disiplinlerde çalışmalarını sürdüren akademisyenlerin yanı sıra hem kamu hem de özel sektörde görev alan başvuru sahiplerinin de katkılarını sunmasıyla Kent Çalışmaları Ödülleri, konular, bölümler, üniversiteler ve şehirler açısından Türkiye’nin ve kent çalışmaları alanının çeşitliliğini yansıtmaktadır.

Değerlendirme Süreci

Başvuruların değerlendirilmesi teknik değerlendirme, hakem değerlendirmeleri ve jüri değerlendirilmesi olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Teknik değerlendirmeden geçen tüm eserler 107 hakem tarafından “Ödül Esasları”nda yer alan değerlendirme kriterleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Kent Çalışmaları Ödülleri’ne destek veren tüm hakemlerimiz çalışma alanları ile eserin, ilgili bilimsel kriterler açısından değerlendirilmesini sağlamıştır. Hakem değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra her bir kategoride kısa listeye kalan eserler jüri değerlendirmesine sunulmuştur. Ödüle hak kazanan isimleri belirleyen jürimizde Prof. Dr. Murat Gül, Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken, Prof. Dr. Zeynep Tarım, Prof. Dr. Murteza Bedir, Prof. Dr. Gülden Erkut, Prof. Dr. İsmail Coşkun ve Doç. Dr. Murat Şentürk yer almaktadır.

Düzenleme Kurulu