2023 İstatistikleri

Kent Çalışmaları Ödülleri 2023 yılında kent, kentleşme süreci ve kentsel yaşamın dinamiklerini ele alıp açıklayan, ortaya çıkan değişim ve sorunlara çözüm ve alternatif geliştiren farklı disiplinlerden çalışmaların görünürlüğünü arttırmak amacıyla üçüncü kez gerçekleştirilmiştir.

2023 yılında Kent Çalışmaları Ödüllerine 20 kitap, 42 doktora tezi, 41 makale olmak üzere toplam 103 eser başvuruda bulunmuştur. Bu sene de katılımcıların %55’ini kadınlar oluşturmuştur. Katılımcıların %77’si doktora eğitimini tamamlamıştır.

 

 

 
 


Grafik 1. Başvuruların Kategorik Dağılımı

 

Kent Çalışmaları Ödülleri sadece akademi üyelerine değil kente yönelik kaygı ve fikri olan tüm çalışma sahiplerine ev sahipliği yapmaktadır. Kent Çalışmaları Ödüllerine akademik çalışmalarını farklı bilimsel disiplinlerde sürdüren öğretim üyelerinin yanı sıra hem kamu hem de özel sektörde görev yapan adaylar da eserleri ile katkı sunmaktadır. Başvuru sahiplerinin unvanlarına göre dağılımı Grafik 2’de sunulmuştur.

 

 
 


Grafik 2. Başvuru Sahiplerinin Unvanlarının Dağılımı

 

Kent Çalışmaları Ödülleri’ne Türkiye’nin farklı illerinde ikamet eden adaylar eserleri ile başvuruda bulunmuştur. Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Bayburt, Bursa, Çankırı, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Sivas ve Trabzon olmak üzere toplam 29 ilden başvuru yapılmıştır. En çok başvuru yapılan iller sıralamasında 40 başvuru ile İstanbul ilk sırayı alırken, onu 15 başvuru ile Ankara ve 6 başvuru ile İzmir takip etmiştir. Grafik 3’te başvuruların illere göre dağılımı yer almaktadır.

 

 
 


Grafik 3. Başvuruların İllere Göre Dağılımı

 

Kent Çalışmaları Ödülleri için başvuru yapılan eserlerde belirtilen anahtar kelimeler oldukça çeşitlilik göstermektedir. Yaşlılık çalışmalarından mahalle tipolojilerine, konut talebinden katılımcı kentsel tasarıma, dayanıklıktan gündelik yaşama çok çeşitli çalışma ve araştırma alanlarına özel anahtar kelimeler yer almaktadır. Anahtar kelimler gruplandırıldığında öne çıkanlar kentsel koruma, mekân, ısı adası, dönüşüm gibi kavramları kapsayan ‘kentsel olgular’ başlığı 20, kent folkloru, kültürü, sosyolojisi, yönetimi gibi kavramları kapsayan ‘kente dair’ başlığı 17 ilk iki sırayı oluşturmaktadır. Diğer anahtar kelime gruplarının başında mekân, şehir, mahalle, sürdürülebilirlik, iklim, ekoloji, dayanıklılık, akıllı kent, afet, bisiklet yolu, biyofili, Bursa, cami gelmektedir. Grafik 4’te gruplandırılmış anahtar kelimelerden en sık kullanılanlar listelenmiştir.

 

 
 


Grafik 4. Gruplandırılmış Anahtar Kelimeler (En sık kullanılan)

 

Kentsel olgular içerisinde yer alan anahtar kelimeler kentsel ayrışma (1), kentsel büyüme (1), kentsel dayanım (1), kentsel dirençlilik (1), kentsel doku (1), kentsel doku özellikleri (1), kentsel dönüşüm (4), kentsel ısı adası (1), kentsel koruma (1), kentsel mekân (1), kentsel mekân tasarımı (1), kentsel morfoloji (1), kentsel morfoloji ve kolektif mekanlar (1), kentsel saçaklanma (1), kentsel sit alanı (1), kentsel yaşam kalitesi (1), kentsel yayılma (1) şeklindedir. Kente dair başlığı altında yer alan anahtar kelimeler kent (5), kent folkloru (1), kent hayatı (1), kent içi ulaşım (1), kent iklimi (1), kent konseyi (2), kent kültürü (1), kent merkezleri (1), kent morfolojisi (1), kent otelleri (1), kent sosyolojisi (1) ve kent yönetimi (1) şeklindedir.

Başvuru sahiplerinin mezun oldukları lisans, yüksek lisans ve doktora programları incelendiğinde doktoradan mezun oldukları programların başında Şehir ve Bölge Planlama (11), Mimarlık (8) ve Peyzaj Mimarlığı (6) gelirken, lisanstan mezun olunan bölümlerin başında ise Mimarlık (22), Şehir ve Bölge Planlama (18) ve Tarih (11) bölümleri gelmektedir. Başvuru sahiplerinin mezun oldukları lisans bölümleri Grafik 5’te sunulmuştur.

 

 

Grafik 5. Mezun Olunan Lisans Programları

Doktoradan mezun olunan üniversitelerin başında İstanbul Teknik Üniversitesi (8), Gazi Üniversitesi (5) ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (4), Marmara Üniversitesi (4), Karadeniz Teknik Üniversitesi (4), İstanbul Üniversitesi (4), Hacettepe Üniversitesi (4) gelmektedir. Yüksek lisanstan mezun olunan üniversitelerin ilk üçünü İstanbul Teknik Üniversitesi (12), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (7) ile İstanbul Üniversitesi (5) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi oluşturmaktadır. Başvuru sahiplerinin lisanstan mezun oldukları üniversitelerin ilk üç sırasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi (9) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (9), Yıldız Teknik Üniversitesi (7) ve İstanbul Üniversitesi (7) ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (6) oluşturmaktadır (Bkz. Grafik 6).

 

 
 


Grafik 6. Başvuru Sahiplerinin Lisanstan Mezun Oldukları Üniversiteler