2023 Jüri Özel Ödülü

Kent Çalışmaları Ödülleri "2023 Jüri Özel Ödülü" Prof. Dr. Nurhan Atasoy’a verilmiştir.

Prof. Dr. Nurhan Atasoy, hem alandaki derin bilgi birikimi ve kendine has üslubu hem de “yaşayan bir mektep” olarak nitelendirilen öğretici kimliği ile Türkiye’de ve dünyada sanat tarihi alanında, özellikle Osmanlı sanat tarihi alanında, önemli isimlerin başında gelmektedir.

Zeytinburnu Belediyesi, Kent Çalışmaları Ödülleri, 2023 Jüri Özel Ödülü'nün güzel sanatlar ve sanat tarihi alanında gerçekleştirmiş olduğu öncü ve önemli çalışmaların yanında; kent tarihi ve kentsel alanda kentsel kültürel ve sosyal mirasın korunması gibi alanlarda yapmış olduğu çalışmalar dolayısıyla Prof. Dr. Nurhan Atasoy’a verilmesi uygun bulunmuştur.

1934 yılında Tokat’ın Reşadiye ilçesinde doğan Atasoy, 1953 yılında İstanbul’da Atatürk Kız Lisesi’nden mezun olmuştur. 1964 yılında lisans eğitimini de tamamladığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde “Nakkaş Osman’ın Eserleri” adlı teziyle doktorasını tamamlamış, 1967 yılında “Topkapı Sarayı Müzesinde bulunan dört minyatürlü albüm” tezi ile doçent ve 1972 yılında aynı bölünde Sanat Tarihi Profesörü olmuştur.

 

Bölümde anabilim dalı ve bölüm başkanlığı yapan Atasoy 1987-1993 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır. 1999 yılında emekli olmuştur. Akademik hayatın yanı sıra Atasoy, vakıf ve derneklerle de önemli çalışmalar yürütmüş, iş birlikleri geliştirmiştir. Bu çalışmalardan en önemlileri arasında 2002-2013 yılları arasında Turkish Cultural Foundation bilimsel danışmanı görevini üstlenmesi, 2015’te İstanbul Üniversitesi II. Bayezid Hamamı -Türk Hamam Kültürü Müzesini kurması gelmektedir.

Çeşitli dönemlerde üyesi olarak bulunduğu kurumlardan bazıları ise şu şekildedir: Türkiye Anıt Çevre ve Turizm Değerlerini Koruma Vakfı, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Derneği, Kültür ve Sanat Eserlerini Tanıtma ve Koruma Vakfı, Atatürk Kültür Merkezi, Uluslararası Türk Sanatları Kongresi Milli Komitesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi Derneği, American Research Institute in Turkey.

Dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda Sanat Tarihi, Türk Sanatı ve İslam Sanatı ile ilgili konferanslar vermiş; uluslararası kongre ve sempozyumlara bildirilerle katılmıştır. Yaptığı uluslararası sergiler arasında “Unesco İslam Sanatı Sergisi”, “İznik”, Splendors of the Ottoman Sultans” ve “Yıldız Sarayından İstanbul Üniversitesi’ne” başlıklı sergiler yer almaktadır.

Kendisinin almış olduğu bazı ödüller ise kronolojik olarak şu şekildedir: Avrupa Konseyi “Pro Merito” madalyası; Kütahya Belediyesi, İznik Belediyesi, TÜRSAB gibi kurum ve kuruluşlar tarafından Osmanlı çini ve seramiği ve Türk sanatı alanında gösterdiği performans için ödüller, ABD Memphis Belediyesi Fahri hemşehrilik, ECO (Economic Cooperation Organisation) Güzel Sanatlar Alanında Üstün Başarı Madalyası ve para ödülü ile T.C. tarafından Devlet Üstün hizmet ödülü.

 

Özgeçmiş

1953 İstanbul'da Atatürk Kız Lisesinden mezun oldu.

1962 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu

1964 Nakkaş Osman'ın Eserleri adlı teziyle doktorasını tamamladı.

1967 Topkapı Sarayı Müzesinde bulunan dört minyatürlü albüm tezi ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümüne Doçent oldu. (31. 1. 1968 de eylemli Doç. oldu)

1972 Aynı Bölümde Sanat Tarihi Profesörü oldu

1985-1993 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi (ve Arkeoloji) Bölümü Başkanı (1985-1993)

1984-1985 Fulbright Research Grant, New York City, A.B.D.

1985-1997 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Bölümü (Kurucu) Başkanlığı

1985-1993 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Böl. Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

1985-1993İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Araştırma Merkezi Müdürü

1987-1993 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı

1997 İstanbul Üniversitesinden emekli oldu

1999 Emekli oldu

2002- 2013 Turkish Cultural Foundation bilimsel danışmanı

Harvard University Dumbarton Oaks, Bahçe Peyzajı Bölümüne üye seçildi; "Senior Fellowship" 2003-2009

Halen çeşitli konularda araştırmalar yapıp yayınlar yapmakta.

 

Yurtdışı Konferansları:

Akademik hayatı süresince Almanya, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İskoçya, İrlanda, Fransa, Belçika, İspanya, İtalya, İsviçre, İran, Macaristan, Avusturya, Polonya, Yunanistan, Sovyetler Birliği, İran, Pakistan, Mısır, Japonya, A.B.D., Tunus, Fas, Cezayir, Kanada, İsveç, Malta gibi dünyanın birçok yerinde çok sayıda Sanat Tarihi, Türk Sanatı ve İslam Sanatı ile ilgili konferanslar verdi. Uluslararası kongre, sempozyum, seminer ve toplantılara bildirilerle katıldı.

 

Üyesi Bulunduğu Kurumlar:

Türkiye Anıt Çevre ve Turizm Değerlerini Koruma Vakfı

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Derneği

Kültür ve Sanat Eserlerini Tanıtma ve Koruma Vakfı

Topkapı Sarayı Müzesini Sevenler Derneği

Atatürk Kültür Merkezi (Halen Şeref üyesi)

Uluslararası Türk Sanatları Kongresi Milli Komitesi

Uluslararası IX. Türk Sanatları Kongresi Başkanı, İstanbul

Uluslararası Çini Kongresi Yürütme Komitesi, Kütahya

1.Uluslararası Türk Halı Kongresi Yürütme Komitesi, İstanbul 1985

Unicef Kartları Sanat Komitesi, New York 1984-88

Türk ve İslam Eserleri Müzesi Derneği, İstanbul

American Research Institute in Turkey

Die Deutschen Archaeologischen Instituts, Berlin

Harvard Üniversitesi Dumbarton Oaks, “Senior Fellow”, 2004, Washington DC

Tarih Vakfı

 

Başkanlıkları:

Türk Sanatları Kongresi Milli Komitesi, 1991-4

Avrupa Konseyi,18. Sanat Sergisi: Anadolu Medeniyetleri Organizasyon Komitesi,1982-83

Unesco İslam Sanatı Sergisi ve Katalog yazarları komisyonu

Sabancı Üniversitesi - İstanbul Tarihi Kaynaklarından Şer'iyye Sicilleri: Halil İnalcık Projesi Bilim Kurulu Başkanlığı

2015 İstanbul Üniversitesi “II Bayezid Hamamı – Türk Hamam Kültürü Müzesi’ni kurdu

 

Yaptığı Uluslararası Sergiler:

Avrupa Konseyi, 18. Sanat Sergisi: Anadolu Medeniyetleri Organizasyon Komitesi Başkanı 1983

Unesco İslam Sanatı Sergisi

"Türkischer Leben", Berlin 1987 (N. Ölçer ile birlikte)

"İznik", İstanbul 1989.

"Splendors of the Ottoman Sultans", Memphis TN; Los Angeles, CA 1992

"Style and Status; Imperial Costumes of Ottoman Turkey" (M. Farhad ile birlikte) Washington DC, Saeckler Gallery 2005

“Yıldız Sarayından İstanbul Üniversitesi’ne”, II. Bayezid Hamamı, 2015

 

Aldığı Ödüllerden bazıları:

Avrupa Konseyi, " Pro Merito "madalyası, Strasbourg 1984

Kütahya Belediyesi, 1986

İznik Belediyesi, 1989

TÜRSAB, 1989

TEB, 1989

Memphis Belediyesi (USA) Fahri hemşehrilik, 1989

ECO ( Economic Cooperation Organisation) Güzel Sanatlar Alanında Üstün Başarı Madalyası ve Para Ödülü, 1993

TC tarafından Devlet Üstün Hizmet Ödülü 2006