2023'e Dair

Çok sayıda disiplinin kesiştiği bir alan olan Kent Çalışmalarının odağında geçmişin birikimi, bugünün ihtiyaçları ve geleceğin sorumluğu yer almaktadır. Kent Çalışmaları Ödülleri alandaki birikimi bütünsel olarak görme fırsatı sunan; kentleri, kentleşme süreçlerini ve kentsel yaşamın dinamiklerini anlama ve açıklama çabasında olan; ortaya çıkan değişim ve sorunlara yeni bakış açıları geliştiren ve çözümler sunmaya çalışan bilimsel eserleri teşvik etme amacıyla bu sene üçüncü kez gerçekleştirilmiştir.

 

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen Kent Çalışmaları Ödülleri 14 Aralık 2023 tarihinde makale, doktora tezi, kitap ve jüri özel ödülü olmak üzere 4 ayrı kategoride sahiplerini bulmuştur.

 

1 Nisan-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında mimarlık, şehir ve bölge planlama, tarih, sosyoloji, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, peyzaj mimarlığı gibi farklı disiplinlere ait 103 eser başvurusu gerçekleşmiştir.

 

Başvurular Hakkında

Kent Çalışmaları Ödülleri 2023’te 20 kitap, 42 doktora tezi, 41 makale ilgili kategorilerde yarışmıştır. Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde, katılımcıların %55’ini kadınların oluşturduğu görülmektedir. Katılımcıların %77’si doktora eğitimini tamamlamıştır. Başvuru yapanların %49’u 34-40 yaşları arasında iken, %25’i 27-33, %18’i 41-47 ve %7’si 48-56 yaşları arasındadır. Adayların %65’i akademide görev alırken kalan %35 kamu ve özel sektörde çalışmaktadır.

 

Kent Çalışmaları Ödülleri’ne 29 farklı ilde ikamet eden katılımcılar başvuru yapmıştır. Adayların ikamet ettiği illerde ilk üç bu sene de İstanbul, Ankara ve İzmir olarak değişmezken, bu sene Akdeniz (Adana, Mersin, Antalya) ve Orta Anadolu’daki (Konya, Kayseri, Niğde, Sivas gibi) illerimizden başvuruların çoğunluklu olduğu görülmektedir.

 

Başvuru sahiplerinin lisans mezuniyetlerine bakıldığında 34 farklı bölümden mezun oldukları görülmektedir. Lisanstan mezun olunan bölümlerin başında Mimarlık (22), Şehir ve Bölge Planlama (18) ve Tarih (11) bölümleri gelmektedir. Başvuruda bulunanların lisanstan mezun oldukları okullara bakıldığında 48 farklı üniversite listelenmiştir. Başvuru sahiplerinin lisanstan mezun oldukları üniversitelerin ilk üç sırasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi (9) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (9), Yıldız Teknik Üniversitesi (7) ve İstanbul Üniversitesi (7) ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (6) oluşturmaktadır.

 

Kent Çalışmaları Ödülleri için başvuru yapılan eserlerde belirtilen anahtar kelimeler oldukça çeşitlilik göstermektedir. Yaşlılık çalışmalarından mahalle tipolojilerine, konut talebinden katılımcı kentsel tasarıma, dayanıklıktan gündelik yaşama çok çeşitli çalışma ve araştırma alanlarına özel anahtar kelimeler yer almaktadır. Bu çeşitlilikte başvuru sahiplerinin mezun oldukları üniversite ve programlardaki çeşitliliğin etkili olduğu anlaşılmaktadır.

 

Değerlendirme Süreci

Her sene olduğu gibi bu sene de başvuru değerlendirme süreci üç aşamada gerçekleştirilmiştir: teknik değerlendirme, hakem değerlendirmesi ve jüri değerlendirmesi. Kent Çalışmaları Ödülleri değerlendirme kriterleri çerçevesinde Düzenleme Kurulu tarafından yapılan teknik değerlendirmeden geçen tüm eserler 70 hakem tarafından ‘Ödül Esasları’nda yer alan değerlendirme kriterleri dikkate alınarak titizlikle değerlendirilmiştir. Kent Çalışmaları Ödülleri’ne destek veren tüm hakemlerimiz çalışma alanları ile ilgili eseri bilimsel kriterler açısından değerlendirecek yetkinlik ve etik anlayış ile bizlerle iş birliği gerçekleştirmiştir. Hakem değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra her bir kategoride kısa listeye kalan eserler jüri değerlendirilmesine sunulmuştur. Ödüle hak kazanan isimleri belirleyen jürimiz alfabetik sırayla Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken, Prof. Dr. Gülden Erkut, Prof. Dr. İsmail Coşkun, Prof. Dr. Murat Gül, Prof. Dr. Murat Şentürk, Prof. Dr. Murteza Bedir ve Prof. Dr. Zeynep Tarım’dan oluşmaktadır.

 

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Kent Çalışmaları Ödülleri Türkiye’deki kent çalışmalarının arz ettiği kuramsal ve metodolojik derinlik ve ampirik çeşitliliği gözler önüne sermek, alanın potansiyelini ve birikimini kamu ile paylaşmak ve hem akademik hem de kamu-akademi iş birliklerinin geliştirilmesine fırsat sunmak adına üzerine düşen sorumluluğu devam ettirme gayretiyle yoluna devam etmeyi ümit etmektedir.

 

Saygılarımızla,

 

Düzenleme Kurulu