Düzenleme Kurulu

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. 1993 yılında "‘Türk Dosları’: Pierre Loti ve Claude Farrere" başlıklı teziyle aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. 2000 yılında İkinci Savaş sonrasında oryantalist çalışmalar alanında meydana gelen gelişmeleri ve tartışmaları değerlendirdiği çalışmasıyla aynı bölümden doktora derecesini aldı. Oryantalizm, Türk sosyoloji tarihi, Osmanlı-Türk modernleşmesi ve kültürel incelemeler gibi araştırma alanlarına dair çok sayıda makale kaleme almış olan Bulut, halen İÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak akademik faaliyetlerine devam etmektedir. Oryantalizmin Kısa Tarihi (2004) ve Türk Sosyolojisinin Kısa Tarihi (2021) başlıklı iki kitabı bulunmaktadır.
İstanbul-Beyazıt doğumludur. 1992’de Galatasaray Lisesinden, 1996’da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını 1999’da L’activité politique d’Alexis de Tocqueville (Alexis de Tocqueville’in Siyasal Faaliyeti) başlıklı çalışmasıyla, doktorasını ise 2007’de Sauver l’Empire. Modernisation, positivisme et formation de la culture politique des Jeunes-Turcs (İmparatorluğu Kurtarmak. Modernleşme, Pozitivizm ve Jön Türklerin Siyasal Kültürünün Oluşumu) başlıklı teziyle Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde tamamladı. 2009 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışmaları sosyoloji tarihi, tarihsel sosyoloji, siyaset sosyolojisi ve Osmanlı-Türk modernleşmesi alanlarında yoğunlaşmaktadır.
Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Yüksek lisans derecesini “Askeri Sosyoloji: Tarih ve Kaynaklar” başlıklı teziyle 2010 yılında, doktora derecesini ise “Amerika Birleşik Devletleri’nde Sivil-Asker İlişkileri” başlıklı teziyle 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden aldı. 2010 yılında Kırklareli Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2012-2015 yılları arasında YÖK Bursu ile Maryland Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Hâlen Kırklareli Üniversitesinde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları arasında askerî sosyoloji, sağlık sosyolojisi, kent sosyolojisi ve eğitim sosyolojisi yer almaktadır.
2007 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını 2009’da “The Role of Residential Area and Education in Developmental Expectations, Parenting Practices and Family Environment of Turkish Mothers” başlıklı tezi ile yine aynı üniversitede tamamladı. 2018’de “Sosyolojide Gündelik Hayat: Mekân ve Reklam” başlıklı tezi ile İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden doktora derecesini aldı. 2013 yılında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2019 yılından bu yana doktor öğretim üyesi olarak İÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde akademik çalışmalarına devam etmektedir. Kent sosyolojisi, gündelik hayat ve küçük gruplar çalışma alanları arasında yer almaktadır.