2021 Kitap

  Kitap kategorisinin kazananı “Limontepe'de Yaşamak, Büyümek, Beklemek: Kentsel Dönüşüm Öncesi Bir Mahalle Anlatısı” başlıklı çalışmasıyla Leyla Bektaş Ata oldu

Dr. Leyla Bektaş Ata, “Limontepe'de Yaşamak, Büyümek, Beklemek: Kentsel Dönüşüm Öncesi Bir Mahalle Anlatısı” başlıklı çalışmasıyla Kent Çalışmaları Ödülleri’nin 2021 yılı kitap kategorisinin kazanan isim oldu.  

Bektaş Ata çalışmasında, Türkiye’de yürütülen kentsel dönüşüm projelerinin bölge sakinlerine etkisini Limontepe örneği üzerinden ele almakta, kentleşme pratiklerine ve politikalarına mekân kullanıcılarının dahlinin önemine dikkat çekmektedir. Bektaş Ata’nın çocukluk ve ilk gençlik yılları da 1970’li yıllarda İzmir’in Karabağlar ilçesinde yer alan Limontepe’de kurulan gecekondu mahallesinde geçmiştir ve Bektaş Ata bu gecekondu mahallesinin anlatısını otoetnografik bir yöntemle kentleşme çalışmalarında kişisel bilginin/hafızanın kamusal bilgiye erişimde nasıl kullanılabileceğine iyi bir örnek teşkil ederek kurmaktadır. Çalışmada mekânsal eşitsizlik ve toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklerin biçimlendirdiği deneyimler, habitus kavramına referansla tartışılmakta; “köylü, göçmen, sakin, yolcu” gibi tipolojilere ve “komşuluğun akrabalaşması” gibi kavramsallaştırmalara yer verilmektedir. 

Dr. Leyla Bektaş Ata Kadir Has Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

Zeytinburnu Belediyesi Kent Çalışmaları Ödülleri kitap kategorisi kazananı Dr. Leyla Bektaş Ata’yı tebrik ederiz.

 

Leyla Bektaş Ata kimdir?

Leyla Bektaş Ata 1987 yılında İzmir’de doğdu. Lisans derecesini Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ile Basın ve Yayın Bölümlerinden çift anadal yaparak tamamladı. Yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri Programı’ndan 2013 yılında, doktorasını Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Programı’nda 2019 yılında aldı. Doktora çalışmalarını sürdürürken TÜBİTAK bursuyla Cardiff Üniversitesi Coğrafya ve Planlama Okulu’nda misafir araştırmacı olarak bulundu. Yaklaşık bir yıldır Kadir Has Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyor. 

Dr. Leyla Bektaş Ata’nın araştırmaları kent, toplumsal cinsiyet ve gündelik hayat çalışmaları üzerine yoğunlaşmaktadır. Yaptığı araştırmalar ve yayınlar Sabancı Üniversitesi, Nüfusbilim Derneği, Praksis Dergi tarafından ödüllendirildi. Kentsel Dönüşümün Eşiğinde Ev, Mahalle ve Kent Deneyimi: Limontepe Örneği adlı doktora tezi, 2019 İlhan Tekeli Doktora Ödülü’nü almaya hak kazandı. Gecekondulu Kadınların Kent Hakkı: Kentlilik, Katılım, Deneyim adlı araştırması, 2019 yılında Roul Wallenberg İnsan Hakları Hibe Programı tarafından fonlandı ve proje sonunda üretilen video içerikler Deutche Welle (DW) Türkçe’de yayınlandı. Limontepe’de Yaşamak, Büyümek, Beklemek: Kentsel Dönüşüm Öncesi Bir Mahalle Anlatısı adlı kitabı İdealKent Yayınları’ndan Haziran 2021’de yayınlandı.

Dr. Leyla Bektaş Ata’nın bir kitabı, üç kitap bölümü, hakemli dergilerde yayınlanan altı makalesi bulunmaktadır. Ulusal/uluslararası kongrelerde sunulmuş 20 bildirisi bulunmaktadır. Şu an TÜBİTAK tarafından desteklenen Türkiye’de Elektrikli Ev Teknolojilerinin Toplumsal Tarihi (1930-2020): Kadınların Gündelik Hayatlarında Modernleşme adlı projede doktora sonrası araştırmalarını sürdürmektedir.

 

Kitap

Limontepe’de Yaşamak, Büyümek, Beklemek: Kentsel Dönüşüm Öncesi Bir Mahalle Anlatısı, İdealkent Yayınları: Ankara, 2021 Haziran.

Hakemli Dergiler

“Anneler Ne Yapar, Kızları Ne İster? İki Kuşak Kadın Anlatılarında Bir Gecekondu Mahallesi”, Fe Dergi, 2020, 12(2). s. 74-87. 

“Gecekonduda Eğitime Kuşaklararası Yaklaşım: Sınırlar, Beklentiler, Tercihler” Praksis Dergisi. 2020, 53(2). s. 171-193.

“Gecekondu Mahallelerinde Süreğen Göçmenlik Halleri: Limontepe Örneği”, Nüfusbilim Dergisi, 41, 2019, s. 103-130.

“Modernin Distopyası: Neoliberal Akademiyi Birlikte Oto-Etnografiyle Anlamak”, (Simten Coşar ile birlikte), Doğu-Batı, 2017, 80. Sayı, s. 73-95.

“Bir Güvenlikli Site Hikâyesi: Gündelik Hayatın Dönüşümüne Otoetnografik Yaklaşım”, Fe Dergi, Cilt 8, 2. Sayı, 2016, s. 46-61. 

“Belgeseller Aracılığıyla Kent Mekânının Dönüşümüne Bakmak”, Doğu-Batı, 75. Sayı, 2016, s. 135-155.

Kitap Bölümleri

“‘Geçmişin Çeşmesinden Bugünü Dolduran’ Kadınlar: Kent Mekânında Deneyim ve Tecrübe”, T. Ural ve B. Vural (Der.). Günebakan Düşlerimiz içinde, İletişim Yayınları, 2021, s. 291-307.

“Çocukluk Mahallesinin Kapısını Feminist Bakışla Aralamak”, E. Erdoğan ve N. Gündoğdu (Der.). Türkiye’de Feminist Yöntem içinde, Metis Kitap, 2020, s. 251-277.

“Bir Güvenlikli Site Hikâyesi: Gündelik Hayatın Dönüşümüne Otoetnografik Yaklaşım”, C. Özbay ve A. Terzioğlu (Der.). Dicle Koğacıoğlu Kitabı: Türkiye’de Cinsiyet Kültürleri, 2019, İletişim Yayınları (Yeniden basım), s. 31-64.