2021 Makale

Makale kategorisinin kazananı “Türkiye’de Kaçak ve İmara Aykırı Yapılaşmaya Yönelik Yaklaşımlardan Çıkarılan Dersler: Tarihsel Çerçevede Kapsamlı Bir Politika Analizi” başlıklı çalışmasıyla Dr. Muzaffer Can İban oldu

 

 

Dr. Muzaffer Can İban, “Türkiye’de Kaçak ve İmara Aykırı Yapılaşmaya Yönelik Yaklaşımlardan Çıkarılan Dersler: Tarihsel Çerçevede Kapsamlı Bir Politika Analizi” başlıklı çalışmasıyla Kent Çalışmaları Ödülleri’nin 2021 yılı makale kategorisinin kazanan isim oldu.  

İban çalışmasında Türkiye’deki imara aykırı/kaçak yapılaşmalara hangi politik manevralarla yaklaşıldığını irdelemektedir. İmara aykırı/kaçak yapılaşmaları İstanbul örneğinde analiz edildiği çalışmada, ülkemizin imara aykırı/kaçak yapılaşmalara olan yaklaşımlarının karnesini çıkarmaktadır. İmar affı uygulamalarının, Türkiye’de mülkiyet ve ona bağlı hakların belirli bir dereceye kadar güvence altına alınması yönünde başarı gösterdiğini tespit eden İban bu uygulamaların kentlerin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi, vatandaşların katılımı ve plan kararlarının denetlenmesi yönünde diğer ülkeler kadar başarılı sonuçlar üretmediği de kaydetmektedir. 

Dr. Muzaffer Can İban, Mersin Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü’nde doktor öğretim üyesidir.  

Zeytinburnu Belediyesi Kent Çalışmaları Ödülleri Makale kategorisinde ödül kazanan Dr. Muzaffer Can İban’ı tebrik ederiz. 

 

Muzaffer Can İban kimdir?

 

 

Muzaffer Can İban, 2 Ağustos 1988’de İzmir’de doğdu. Lise  eğitimini Karşıyaka Anadolu Lisesi’nde 2006 yılında tamamladı. Lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü’nden 2011 yılında aldı. İtalyan Hükümeti Bursu ile yüksek lisans derecesini Politecnico di Milano Çevre ve Geomatik Mühendisliği Programı’nda 2013 yılında tamamladı. İstanbul Okan Üniversitesi’nde Arazi Yönetimi ve Kullanımı Programı’nda doktora eğitimini tamamladı ve aynı üniversitede 5 yıl boyunca öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2020 yılından itibaren Mersin Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Arazi Yönetimi ve Taşınmaz Geliştirme, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri lisansüstü programlarında dersler vermekte ve tez danışmanlığı yapmaktadır.

Dr. Muzaffer Can İban, doktora çalışmaları esnasında İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmaları ve imara aykırı / kaçak yapılaşma konuları ile ilgilendi. Emlak Konut GYO tarafından desteklenen 1:25000 ölçekli arazi kullanım envanterlerinin hazırlanması projesinde görev aldı. Ülkemizin kentsel ve kırsal arazi kullanımına yönelik konumsal veri altyapılarının uluslararası standartlara uygun bir şekilde geliştirilmesine katkıda bulunan eserleri bulunmaktadır. Doktora sonrası araştırmalarında ise veri bilimi, makine öğrenmesi ve simülasyon yöntemlerini kullanarak şehircilik, coğrafi bilgi sistemleri, yer bilimleri ve atmosfer bilimleri konularında çözümler üretmektedir. Akkuyu Nükleer Santrali Projesi’nin arazi kullanımına olan etkileri üzerinde çalışmalar yürütmektedir. 

Dr. Muzaffer Can İban, iyi derecede İtalyanca ve İngilizce bilmektedir. 4 adet uluslararası indeksli makale, 4 ulusal makale, 7 uluslararası bildiri ve 1 uluslararası kitap yazarlığına sahiptir. Türkiye Arazi Yönetimi ve Turkish Journal of Geosciences Dergisi’nde editör kurulu üyesi, Intercontinental Geoinformation Days adlı etkinliğin sekreteridir.

WoS Indeksli Uluslararası Makaleler

 1. Iban, M.C., Şentürk, E. (2021) “Machine Learning Regression Models for Prediction of Multiple Ionospheric Parameters”, Advances in Space Research (in press) (SCI Index) 
 2. Iban, M.C. (2020) “Lessons from Approaches to Informal Housing and Non-Compliant Development in Turkey: An in-depth Policy Analysis with a Historical Framework”, Land Use Policy, Vol 99, December 2020 (SSCI Index) 
 3. Iban, M.C., Aksu O. (2020) “A Model for Big Spatial Rural Data Infrastructure in Turkey: Sensor Driven and Integrative Approach”, Land Use Policy, Vol 91, February 2020 (SSCI Index) 
 4. Aksu O., Iban M.C. (2019) “Considerations on the Land Management System Approach in Turkey by the Experiences of a Case Study”, Survey Review, Vol 51, Issue 364 (SCI-Expanded Index) 

Konferans Bildileri

 1. Iban M.C. (2021) “Taşınmaz Mal Değeri Kestiriminde Topluluk Algoritmalarının Doğruluk Analizi”, 1. Uluslararası Yapay Zeka ve Veri Bilimi Kongresi, İzmir, Turkey
 2. Iban M.C., Bozduman S., Sahin E. (2020) “Supervised Machine Learning Classification in Google Earth Engine: Time Series Analysis in Akkuyu, Turkey”, 2nd Intercontinental Geoinformation Days, Mersin, Turkey
 3. Ulger N.E., Aydemir S., Iban M.C., Akbulut H. (2018) “Monitoring Land Use Problems and Sustaining a Solid Land Management: A Land Inventory Study in Istanbul”, Annual World Bank Conference on Land and Poverty, Washington DC – USA
 4. Ulger N.E., Ulger, B.C., Iban, M.C., Aydemir, S., Kurum, M. (2016) A Strategy Suggestion: How A Value-Based Urban Regeneration Project Can Be Righteous in Turkey?”, Annual World Bank Conference on Land and Poverty, Washington DC – USA
 5. Ulger, N.E.; Yildirim, C.; Iban, M.C. (2015) An Evaluation on Current Turkish Cadastral Systems in accordance with FIG Cadastre 2014 Statements”, FIG Working Week 2015, Sofia – Bulgaria
 6. Usta H.T., Ulger N.E., Iban M.C. (2015) “Urban Regeneration Projects in Istanbul: Gaziosmanpaşa Case”, FIG Working Week 2015, Sofia – Bulgaria
 7. Iban M.C., Aksu O. (2014) Uzaktan Algılama ile Büyükşehirlerde Arazi Sınıflaması, 4.Arazi Yönetim Platformu Çalıştayı, Trabzon, Mayıs 2014.

Ulusal Makaleler

 1. Iban, M.C., Senturk E. (2021) “İyonosfer Parametrelerinin Çok Katmanlı Algılayıcılar ile Kestirimi” El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi (ECJSE), Vol 8 (3), pp. 1480 – 1494. 
 2. Iban, M.C. (2020) “Geospatial Data Science Response to COVID-19 Crisis and Pandemic Isolation Tracking” Turkish Journal of Geosciences, Vol 1 (1), pp. 1-7 
 3. Iban, M.C. (2020) “Türkiye Kırsal Arazi Kullanımına Yönelik Bir Konumsal Veri Altyapısının Modellenmesi” Geomatik, Vol 5 (3), pp. 209-227. 
 4. Iban, M.C. (2019) “Türkiye’de Arazi Kullanımı ve Ekonomik Kalkınma” Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi, Vol 1 (1), pp. 24-32

Kitaplar

 1. Yakar M., Kuşak L., Ünel F.B., İban M.C. (2020) “Surveying: A Comprehensive Guide To Geomatics Engineering”, Atlas Akademi.