Sekreterya

Begüm Uzun, Şehir Üniversitesi Felsefe bölümünden 2017 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’nda “Doğrunun Epigenesisi ve Yanlışın Sosyolojisi: Karl Mannheim'da Bilgi Sosyolojisi” başlıklı teziyle 2020 yılında tamamladı. 2019 yılından beri İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde çalışmaktadır. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora çalışmasına devam eden Uzun’un ilgi alanı bilgi ve bilim sosyolojisidir.
Hamdusena Eşrefoğlu, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2017 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’nda “Kent Hakkı Kavramının Tarihsel Serüveni, Açımları ve İmkânları” başlıklı teziyle 2020 yılında tamamladı. 2019 yılından beri İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde çalışmaktadır. Konut politikalarını ele aldığı doktora çalışmasına İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde devam etmektedir. İlgi alanları arasında kent sosyolojisi, kent siyaseti, kurumlar sosyolojisi ve yeni medya bulunmaktadır.
Salih Ünüvar, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 2015 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’ndaki yüksek lisans eğitimini 2018’de “Remzi Oğuz Arık’ta Bilim, Milliyetçilik ve Köy Tartışmaları” başlıklı teziyle tamamladı. Ayrıca 2019’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü’nü bitirdi. 2016 yılından bu yana araştırma görevlisi olarak İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde çalışmakta, tarım politikaları üzerine doktora çalışmalarını sürdürmektedir. İlgi alanları arasında ise Türk sosyolojisi, kır sosyolojisi ve hukuk sosyolojisi bulunmaktadır.